W przypadku gdy rolnik zarejestrowany do vat dokonuje sprzedaży dla drugiego rolnika będącego vatowcem, nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Rolnik dokonujący sprzedaży jest jedynie zobowiązany do wystawienia faktury vat i ujęcia jej w ewidencji sprzedaży oraz deklaracji vat-7. Sprzedaż, którą należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej dotyczy tylko osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (ludność) oraz rolników ryczałtowych.

5/5 - (4 votes)