Od czego można odliczyć VAT

14 z 12 artykułów

Odliczenie VAT od paliwa do pojazdów w gospodarstwie rolnym

Do 1 lipca 2014 roku, nie przysługuje prawo do odliczenia podatku vat od zakupu paliwa do samochodów osobowych używanych w gospodarstwie rolnym i do celów prywatnych. Po 1 lipca 2015r. będzie możliwość odliczenia połowy podatku vat od zakupu paliwa do samochodów osobowych. Nie będzie miało znaczenia czy będzie to olej napędowy, benzyna czy lpg. Odliczenie

Czytaj więcej

Prawo do odliczenia podatku vat od faktur rolników ryczałtowych

W przypadku zakupów od rolników ryczałtowych prawo do odliczenia vat przysługuje jedynie, gdy faktura zostanie opłacona w całości przelewem. Dodatkowo prawo do odliczenia podatku przysługuje w momencie zapłaty. Jeżeli rolnik będący zarejestrowany do vat wystawi fakturę za rolnika ryczałtowego i zapłaci gotówką, nie ma prawa do odliczenia podatku ale musi go naliczyć w wysokości 7%,

Czytaj więcej

Odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków

W przypadku gdy małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, jeden z małżonków jest rolnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik vat i otrzymają fakturę wystawioną na oboje małżonków, rolnik ma prawo do odliczenia podatku vat w całości. Warunkiem jest oczywiście zakup na cele wykonywania czynności opodatkowanych, czyli mających związek z prowadzonym gospodarstwem rolnym. Odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej

Czytaj więcej

Odliczenie podatku vat przy zakupie ziemi przez rolnika

Jeżeli rolnik kupujący ziemię (również działki, nieruchomości, budynki itp) ma prawo do odliczenia podatku vat wykazanego na fakturze zakupu. Warunkiem jest otrzymanie faktury od zarejestrowanego podatnika podatku vat oraz powiązanie zakupu z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Przykładowo jeżeli rolnik kupuje grunty, które chce przeznaczyć do uprawy lub pod budowę budynków gospodarskich ma prawo do odliczenia podatku

Czytaj więcej