Jak przejść na VAT

14 z 14 artykułów

VAT, a PROW lub program Młodego Rolnika

Rolnicy ryczałtowi składający wnioski na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub otrzymujący premię Młodego Rolnika często zastanawiają się, czy przejście na VAT jest obowiązkowe. Rolnik ryczałtowy korzystający z dofinansowania nie musi rezygnować z ryczałtu i przechodzić obowiązkowo na rozliczenie VAT. Dofinansowanie, które otrzymuje lub z którego się rozlicza rolnik w ramach PROW jest na kwotę netto wartości zakupów. Jeżeli

Czytaj więcej

Zgłoszenie VAT-R do urzędu skarbowego przejścia na VAT ?

Rolnik, który planuje przejść na VAT musi złożyć formularz VAT-R. Formularz ten należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą przed miesiącem, od którego rolnik planuje przejście na VAT. Czyli przykładowo planując przejście na VAT od grudnia, do końca listopada należy dopełnić wszystkich formalności. Obecnie przejście na VAT jest zwolnione z wszystkich opłat. Urząd Skarbowy po zarejestrowaniu

Czytaj więcej

Jak wypełnić nip-7?

Ostatnim formularzem jak rolnik chcący przejść na VAT musi wypełnić jest NIP-7. Formularz ten zawiera głównie dane adresowe i osobowe rolnika. Najważniejszą rolą tego formularza jest poinformowanie US na jakie konto ma przelewać zwrotu VAT dla rolnika. Formularz NIP-7 Na pierwszej stronie formularza na w lewym górnym rogu rolnik musi uzupełnić NIP. Jeżeli do tej

Czytaj więcej

Numer regon w gospodarstwach rolnych

Każde gospodarstwo rolne chcące przejść na VAT musi posiadać numer REGON. Numer REGON rolnik musi uzyskać przed przejściem na VAT i złożeniem dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego. Rolnik chcący uzyskać numer REGON musi złożyć w Urzędzie Statystycznym formularz RG-OF. Oprócz wypełnienia formularza należy zabrać ze sobą dowód osobisty i dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa. Takim dokumentem

Czytaj więcej