Od 2013 roku rolnik  będący vatowcem, mający sprzedaż dla detalistów produktów rolnych lub usług powyżej 20 000 zł rocznie musi zakupić i zarejestrować kasę fiskalną. Limit ten dotyczy sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Przykładowo jeżeli całoroczna sprzedaż w gospodarstwie rolnym wynosi 350 000 zł. w tym 345 000 zł rolnik sprzedał do skupu a 5 tyś sąsiadowi, który jest rolnikiem ryczałtowym, rolnik nie musi posiadać kasy fiskalnej.

5/5 - (3 votes)