Rozpoczęcie wykonywania usług rolniczych wiąże się z utratą statusu rolnika ryczałtowego i koniecznością przejścia na VAT. W przypadku usług rolnych zazwyczaj jest to opłacalne, ze względu na możliwość odliczenia podatku VAT od paliwa i za zakup maszyn. Stawka podatku jaką należy doliczyć do usługi to 8%. Część usług transportowych jest opodatkowana wg stawki 23 %. Taką samą stawką są opodatkowane przykładowo usługowe odśnieżanie, zamiatanie dróg czy pomocnicze prace budowlane wykonywane ciągnikiem.

3.5/5 - (4 votes)