Opodatkowanie usług rolnych na zasadach ogólnych

Rolnicy, którzy chcą wykonywać usługi rolne, mogą płacić podatek w trzech różnych wariantach. Pierwszą możliwością opodatkowania są tzw. „zasady ogólne”. Rolnik w tym przypadku płaci podatek dochodowy według skali podatkowej 18% i 32% w zależności od wysokości dochodu. Może też przy dużych dochodach płacić 19% stawkę liniową. Zasada obliczania dochodu jest dość prosta. Dochód, to różnica między przychodami, a kosztami. Kosztami są wszystkie nakłady takie, jak zakup paliwa, naprawy sprzętu i części zamienne. Również zakup materiałów takich, jak folia do kiszonek lub siatka do słomy, zalicza się w koszty. Koszty można też obniżyć o wartość zakupionych maszyn lub ich amortyzację. Warto pamiętać, że w koszty nie można zaliczyć całej wartości zakupu np. ciągnika, jeżeli rolnik wykorzystuje go do prac w swoim gospodarstwie i do usług. W tej sytuacji można w koszty zaliczyć tylko część wartości zakupu. Podatek wyliczony tym sposobem można obniżyć odliczając ulgę na dzieci i rozliczając się razem z niepracującym małżonkiem. W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, również trzeba prowadzić małą księgowość w postaci Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Oczywiście, należy do końca kwietnia każdego roku składać do Urzędu Skarbowego PIT, w którym rozlicza się dochody i przysługujące ulgi z działalności gospodarczej.

Opodatkowanie usług rolnych wg ryczałtu

Drugą możliwością opodatkowania usług rolnych jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym wypadku nie uwzględnia się kosztów, a jedynie przychody. Stawka dla usług wynosi 8,5 % przychodu. Czyli, aby obliczyć podatek do zapłaty, wystarczy przemnożyć przychód z usług razy stawkę 8,5%. Obliczony w ten sposób podatek należy wpłacić do właściwego Urzędu Skarbowego. Do końca stycznia należy również złożyć zeznanie roczne za poprzedni rok. Od ryczałtu nie przysługują żadne ulgi takie jak przy zasadach ogólnych ani możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

Karta podatkowa dla rolnika

Ostatnią najprostszą możliwością opodatkowania jest karta podatkowa. W tym przypadku podatek jest płacony w stałej kwocie. Kwota ustalana jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego w oparciu o:

  • rodzaj i zakres prowadzonej działalności gospodarczej,
  • liczbę zatrudnionych pracowników,
  • liczbą mieszkańców miejscowości w której działalność jest prowadzona.

Opodatkowując usługi kartą podatkową, nie trzeba prowadzić księgowości. Wystarczy złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego. Następnie Urząd przesyła decyzję ze stawką podatku. W tym przypadku warto na większość czasu zawieszać działalność i odwieszać tylko na czas wykonywania usług. Dzięki temu rolnik zapłaci podatek tylko za okres prowadzonej działalności. W tym przypadku również nie przysługują ulgi takie jak przy zasadach ogólnych.

Przykład:

Rolnik świadczy usługi kombajnem w czasie żniw. Kosi usługowo 200 ha za 250 zł/ha netto. Dodatkowo kosi 100 ha swojego pola. Usługi wykonuje przez 2 kalendarzowe miesiące. Żona nie pracuje i wychowują razem dwójkę dzieci. Kombajn jest w leasingu a roczna rata wynosi 30 000 zł. Żniwa odbywają się w miejscowości o liczbie mieszkańców około 10 000.

ZASADY OGÓLNE 18% RYCZAŁT 8,5% KARTA PODATKOWA
PRZYCHÓD 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
– części+serwis 2 000 zł
-opłata leasingowa za kombajn 30 000 zł x 2/3 = 20 000 zł (kombajn jest używany w 1/3 na swoim polu)
-paliwo 9 000 zł
KOSZTY RAZEM 31 000 zł
Zysk 19 000 zł
Dochód do opodatkowania 19 000 zł 50 000,00 zł
Obliczony podatek 3 420,00 zł 4 250,00 zł 427,00 zł x 2 m-ce
Przysługujące ulgi 3 336,00 zł
Podatek do zapłaty po odliczeniu ulg na dzieci i wspólnym rozliczeniu z żoną 84,00 zł 4 250,00 zł 854,00 zł
3/5 - (3 votes)