Rolnik, który dokonał zakupów w trakcie posiadania statusu rolnika ryczałtowego ma prawo do odliczenia podatku vat po rejestracji jako czynny podatnik vat. Prawo to przysługuje rolnikowi jeżeli zakupy służą sprzedaży opodatkowanej. W przypadku gdy rolnik ryczałtowy zakupił z fakturą vat kilka lat przed rejestracją jako czynny  podatnik vat środki trwałe, może dokonać odliczenia podatku w pierwszej złożonej deklaracji vat. Przykład:
Rolnik ryczałtowy zakupił ciągnik w kwocie 123 000 zł brutto w 2012 roku. Jesienią 2013 roku zakupił paliwo, nawozy i siewnik. Wiosną 2014 roku zarejestrował się w Urzędzie Skarbowym do vatu. W pierwszej deklaracji ma prawo do odliczenia całego podatku vat od paliwa, nawozów i siewnika. Paliwo i nawozy wykorzystał do uprawy pola, które przyniesie plon w 2014r. i zebrany plon będzie sprzedażą opodatkowaną. Również zakupiony w 2013 roku siewnik został wykorzystany do siania np. pszenicy, która zostanie sprzedana w 2014r. Natomiast zakup ciągnika musi zostać rozliczony proporcjonalnie. Od 2012 roku ciągnik był używany w gospodarstwie, którego sprzedaż była zwolniona. Dlatego w 2014 roku rolnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku vat w wysokości 3/5 vatu z faktury.

5/5 - (3 votes)