W związku z nową pulą środków z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 oraz programem dla MŁODEGO ROLNIKA, wielu rolników chcących inwestować w swoje gospodarstwa rolne zaczyna zastanawiać się nad opłacalnością przejścia na VAT. Również takie kalkulacje prowadzą pozostali rolnicy posiadający średniej i dużej wielkości gospodarstwa rolne.

Stawki podatku VAT, który przysługuje rolnikowi do odliczenia są bardzo zróżnicowane. Największe zwroty podatku VAT rolnicy osiągają od inwestycji. Niezależnie czy zakupują sprzęt, maszyny czy budują lub remontują budynki w swoim gospodarstwie rolnym mogą, odliczyć 23% od kwoty zakupu. Duże zwroty podatku VAT poza inwestycjami rolnicy osiągają od zakupu paliwa rolniczego oraz części, remontów i serwisu maszyn. Rolnicy utrzymujący ciągle swoje maszyny w bardzo dobrym stanie technicznym i intensywnie je eksploatujący mogą zyskać na przejściu na VAT. Jeżeli rolnik posiada pola w dość dużych odległościach od gospodarstwa rolnego, opłacalność przejścia na VAT będzie większa, ze względu na duże zużycie paliwa potrzebnego na dojazdy na pole. Bardzo duża opłacalność przejścia na VAT, względu na wysokie kwoty odliczenia VAT-u od paliwa, jest przy uprawie ziemniaków, rzepaku lub buraków. Przy wysokich cenach oleju napędowego jakie ostatnio się utrzymywały, po przejściu na VAT koszt uprawy 1ha ziemniaków i rzepaku spadał o około 170 zł, a w przypadku buraków już o 300 zł. Należy również pamiętać, że przejście na VAT nie ma żadnego wpływu na uzyskanie zwrotu akcyzy z Urzędu Gminy.

Rolnicy mają do wyboru rozliczenie z podatku VAT miesięczne oraz kwartalne. Sposób rozliczenia należy zadeklarować podczas rejestracji do VAT. Deklaracje miesięczne VAT-7 lub kwartalne VAT-7K należy złożyć w Urzędzie Skarbowym do 25 dnia następującego po okresie rozliczeniowym.

Rolnik faktury sprzedaży musi wykazać zawsze w miesiącu, w którym dokonał sprzedaży. Natomiast faktury zakupu może rozliczyć w miesiącu, w którym dokonał zakupu lub w 2 kolejnych miesiącach. W przypadku rozliczeń kwartalnych rozliczenie może dokonać w dwóch kolejnych kwartałach. Dzięki tej możliwości można manewrować fakturami w taki sposób, aby uzyskiwać zwrot podatku w przyśpieszonym 25 dniowym terminie.

Podstawowym terminem zwrotu podatku VAT dla rolnika jest termin 60 dni od daty złożenia deklaracji VAT. Warunkiem uzyskania zwrotu VAT jest wykazanie w danym miesiącu lub kwartale jakiejkolwiek sprzedaży przez rolnika. Nie ma znaczenia w przypadku terminu 60 dniowego zwrotu podatku VAT dla rolnika, czy faktury zakupu zostały zapłacone gotówką czy też są wystawione z odroczonym terminem płatności, który przykładowo wypada dopiero za 180 dni. Jeżeli zwrot VAT dla rolników nie dotyczy większego zakupu sprzętu, maszyn lub inwestycji w budynki, w większości wypadków Urząd Skarbowy nie przeprowadza za każdym razem kontroli takich zwrotów. Oczywiście dotyczy to gospodarstw rolnych, w których w wcześniejsze kontrole nie wykazały uchybień. Ze względu na to, że wiele gospodarstw rolnych zakupuje środki ochrony roślin i nawozy w długich odroczonych terminach płatności, ten termin zwrotu VAT dla rolnika jest najczęściej wybierany.

Kolejnym, skróconym terminem zwrotu podatku VAT dla rolników jest termin 25 dni od daty złożenia deklaracji. Też muszą zostać spełnione ogólne warunki takie same jak w przypadku 60 dni. Dodatkowym warunkiem wyróżniającym zasady zwrotu jest konieczność opłacenia przez rolnika wszystkich odliczonych faktur zakupu do końca miesiąca lub kwartału, za który występujemy o zwrot VAT. Nie ma znaczenia, czy rolnik zapłaci przelewem, czy gotówką. Nie ma też znaczenia, czy rolnik płaci za zakup uzyskanym wcześniej kredytem. Warunkiem jest, aby dostawca towaru lub usługi otrzymał zapłatę. Obowiązkiem rolnika w przypadku przyśpieszonego zwrotu VAT jest przedstawienie w Urzędzie Skarbowym faktur, wraz z rejestrami VAT i dowodami zapłaty.

Ostatnim najrzadziej wybieranym terminem zwrotu jest termin 180 dni. Z terminu tego muszą skorzystać rolnicy, który nie wykażą sprzedaży w danym miesięcy lub kwartale. Jest to sytuacja bardzo rzadko spotykana.