Przepisy przewidują 3 terminy zwrotu VAT: 25, 60 i 180 dni.

Podstawowym terminem zwrotu jest zwrot w terminie 60 dni. Warunkiem jest aby w danym okresie była sprzedaż.

Najkrótszym okresem zwrotu VAT jest termin 25 dni. W celu uzyskania zwrotu w tym terminie konieczne jest spełnienie kilku warunków, najważniejsze z nich to:

  • dokonano sprzedaży w okresie ubiegania się o zwrot,
  • wszystkie faktury są opłacone z rachunku bankowego zgłoszonego w urzędzie skarbowym,
  • przez rok rolnik był podatnikiem VAT i składał deklaracje VAT
  • faktury zapłacone gotówką nie przekraczają kwoty 15 000 zł brutto.

Najdłuższym terminem zwrotu VAT jest termin 180 dni, dotyczy on rolników którzy w okresie w którym ubiegają się o zwrot nie mieli sprzedaży.

5/5 - (4 votes)