Rolnik, który jest czynnym podatnikiem podatku vat, powinien prowadzić ewidencję środków trwałych. W ewidencji powinien wpisać również budynki i sprzęt zakupiony przed przejściem na vat. Należy wpisać cały sprzęt, który będzie użytkowany w gospodarstwie rolnym po przejściu na vat. Szczególnie dotyczy to wszystkich ciągników, przyczep i pozostałych pojazdów i sprzętu, które mają tablice i numer rejestracyjny.

5/5 - (5 votes)