Zdecydowanej większości małych i średnich gospodarstw nie opłaca się zakup wszystkich maszyn niezbędnych w działalności gospodarstwa. Rolnicy chętnie korzystają z usług świadczonych nawzajem przez sąsiadów. Szczególnie dotyczy to właścicieli kombajnów. Niestety, wykonywanie usług rolnych jest przez Urzędy Skarbowe traktowane, jak każda inna działalność gospodarcza. Wielu rolników zostało ukaranych wysokim 75% podatkiem oraz mandatami i grzywnami za wykonywanie usług bez zgłoszenia działalności gospodarczej. Często rolnicy również dobrowolnie rejestrują działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług rolnych w związku z otrzymaniem premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Czym dokładnie są usługi rolnicze?

Do usług rolnych zalicza się orkę, podorywki, bronowanie, wałowanie, rozrzucanie obornika i rozlewanie gnojówki, rozsiewanie nawozów, koszenie traw, kukurydzy i wykonywanie kiszonek, siew i sadzenie, opryskiwanie, koszenie i młócenie, wykopywanie i zwożenie, wykonywanie pryzm i załadunek. Działania te muszą być związane z działalnością rolniczą gospodarstwa. Prace budowlane np. korytowanie turem podwórka pod kostkę, wywóz gruzu lub naprawa maszyn rolniczych, nie są już usługami rolnymi, mimo że są związane z działalnością rolniczą.

O czym, należy pamiętać rozpoczynając wykonywanie usług rolniczych?

Rolnicy decydujący się na zarejestrowanie działalności gospodarczej i świadczenie usług rolnych, muszą pamiętać o dwóch bardzo ważnych sprawach formalnych. Pierwszą jest rejestracja w KRUS. Aby prowadzić działalność gospodarczą i pozostać nadal w KRUSie, należy w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności złożyć oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia. Najlepiej zrobić to w Urzędzie Gminy, rejestrując firmę na formularzu CEIDG-1. Urzędnicy sami prześlą oświadczenie do KRUS.

Drugą ważną sprawą, o jakiej zapominają często rolnicy po rejestracji działalności gospodarczej, jest kasa fiskalna. Niestety, jeżeli wartość usług wykonanych dla rolników ryczałtowych lub osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej przekroczy 20 000 zł w roku, należy zakupić kasę fiskalną. Do limitu 20 000 zł nie zalicza się usług wykonanych dla rolników vatowców. Do usług dla rolników vatowców wystarczy wystawić fakturę. Możliwe jest skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% wartości kasy, maksymalnie 700 zł. W celu skorzystania ze zwrotu zakup kasy fiskalnej należy wcześniej zgłosić w Urzędzie Skarbowym. Dodatkowo rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży na kasie musi nastąpić w ciągu dwóch miesięcy następujących po miesiącu w którym przekroczono limit 20 000 zł. Dodatkowo podatnik musi posiadać potwierdzenie, że cała należność za zakup kasy została uiszczona. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej należy pamiętać o jej fiskalizacji.

2/5 - (4 votes)