Jak często należy składać deklarację vat?

Każdy rolnik ma do wyboru rozliczenie miesięczne lub kwartalne. Deklaracje vat należy składać do 25 dnia następnego miesiąca np. deklaracja za styczeń do 25 lutego lub za pierwszy kwartał do 25 kwietnia.