W przypadku sprzedaży rolnik musi odprowadzić podatek vat w momencie wystawienia faktury lub dokonania sprzedaży. Dotyczy to zasad ogólnych. Przykładowo rolnik wystawił fakturę w listopadzie za sprzedaż kukurydzy a zapłatę otrzyma dopiero w styczniu. W tej sytuacji rolnik będzie musiał vat zapłacić już w listopadzie, mimo że nie otrzymał zapłaty. Aby uniknąć problemów finansowych, rolnik może wybrać metodę kasową rozliczeń z vat. Należy złożyć jedynie aktualizację druku VAT-R. Rolnik rozliczający się z vat metodą kasową w deklaracji VAT wykazuje jedynie sprzedaż, za którą otrzymał zapłatę. Odliczenie od zakupów też przysługuje tylko w momencie zapłacenia za faktury zakupowe. Wadą metody kasowej w rozliczeniu vat dla rolników jest konieczność składania kwartalnych deklaracji VAT-7K. Zaletą metody kwartalnej jest możliwość skrócenia okresu zwrotu podatku z 60 dni na 25 dni ze względu na opłacenie wszystkich faktur zakupowych.

5/5 - (4 votes)