Aby rolnik otrzymał numer nip poprzedzony znakiem PL musi złożyć odpowiednio wypełniony VAT-R. Od momentu rejestracji rolnik ma prawo dokonywać transakcji vat WDT i WNT.

5/5 - (4 votes)