Czy rolnik będący vatowcem musi mieć kasę fiskalną?


Nie, Rolnik na vat-cie nie musi posiadać kasy fiskalnej jeżeli jego sprzedaż detaliczna nie przekracza 20.000 zł w skali roku.