Zdecydowania większość kontroli ze strony Urzędu Skarbowego to tak zwane czynności sprawdzające. Mają one miejsce gdy rolnik występuje o zwrot vat w terminie przyśpieszonym 25 dni. Urząd nie musi wcześniej zawiadamiać rolnika o tym, że chce przeprowadzić czynności sprawdzające. Zazwyczaj czynności sprawdzające kończą się na tym, że rolnik bądź biuro rachunkowe dostarcza dokumenty do Urzędu Skarbowego. Sporadycznie i głównie przy zwrotach większych zwrotach za zakup sprzętu, urzędnicy osobiście pojawiają się u rolnika aby sprawdzić czy rzeczywiście maszyny, które rolnik zadeklarował znajdują się u niego. Zdarzają się sytuacje gdy rolnik będący vatowcem kupuje maszyny, które w rzeczywistości należą do sąsiada lub kogoś z rodziny. Dzięki wystawieniu faktury na vatowca znajomy rolnik ryczałtowy odzyskuje vat od zakupu maszyn. Dlatego warto pamiętać aby przed otrzymaniem zwrotu nie pożyczać zakupionych maszyn, ani nie przechowywać ich na terenie innych gospodarstw. Oprócz czynności sprawdzających Urząd Skarbowy i Urząd Kontroli Skarbowej może wszcząć kiedykolwiek kontrolę aby sprawdzić czy rolnik miał prawo uzyskać zwrot podatku. Muszą o tym zawiadomić rolnika wcześniej na piśmie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Urząd ma dowody, że zwrot został wyłudzony. Dokumenty mogą być sprawdzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym przypadł termin zapłaty podatku.

5/5 - (3 votes)