W przypadku wykazania nadwyżki podatku VAT związanego z zakupami nad podatkiem VAT związanym ze sprzedażą rolnicy mają prawo do ubiegania się o zwrot nadwyżki podatku VAT. Przewidziane są 3 terminy zwrotu VAT: 60, 25 i 180 dni od daty złożenia deklaracji.

Więcej na temat warunków jakie należy spełnić aby możliwe było ubieganie się o zwrot VAT we wspomnianych terminach w artykule: Zmiany w zwrotach podatku vat dla rolników w części bezspornej.

Należy dodatkowo pamiętać, że urzędy skarbowe zazwyczaj sprawdzają wszystkie zwroty podatku VAT z przyspieszonym 25 dniowym zwrotem VAT. Weryfikacji podlegają również większe kwoty do zwrotu. Urzędnicy w trakcie kontroli zawsze przeglądają faktury zakupu i sprzedaży, porównują je z rejestrami VAT i deklaracją. Często stosowaną praktyką w czasie kontroli jest sprawdzanie u dostawców, czy dana transakcja faktycznie miała miejsce. Urzędnicy dzwonią do firm i dopytują czy dane środki lub materiały są związane z rolnictwem. Sporadycznie zdarza się, że urzędnicy osobiście jadą do gospodarstwa sprawdzić czy np. materiały budowlane zostały wykorzystane do remontu budynków gospodarczych czy do remontu domu. Również czasami należy przedstawić wyciągi bankowe. W przypadku zwrotów z 25 dniowym terminem przyśpieszonym zawsze należy dołączyć bankowe potwierdzenie zapłaty za faktury

3.9/5 - (7 votes)