Ostatnim formularzem jak rolnik chcący przejść na VAT musi wypełnić jest NIP-7. Formularz ten zawiera głównie dane adresowe i osobowe rolnika. Najważniejszą rolą tego formularza jest poinformowanie US na jakie konto ma przelewać zwrotu VAT dla rolnika.

Formularz NIP-7

Na pierwszej stronie formularza na w lewym górnym rogu rolnik musi uzupełnić NIP. Jeżeli do tej pory nie posiada tego numeru pole należy zostawić puste. Urząd Skarbowy sam nada ten numer. W części A na środku pierwszej strony należy zaznaczyć punkt 2 „osoba podlegająca zarejestrowaniu jako podatnik podatku od towarów i usług lub będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.” Następnie wpisujemy Urząd Skarbowy, do którego składamy formularz. Urząd Skarbowy powinien być wybrany zgodnie z miejscem zamieszkania rolnika.

formularz NIP-7

Część B

W części B uzupełniamy wszystkie dane osobowe i adresowe zgodne z dowodem osobistym. Adres do korespondencji może się różnić od adresu zamieszkania. Jeżeli wybierzemy inny adres niż zamieszkania to tam Urząd Skarbowy będzie kierował swoją korespondencję.

formularz nip-7 część B

formularz nip-7 część B.3

Część C

W części C zaznaczamy w pozycji 58 „rozpoczęcie działalności” i obok wpisujemy datę. Data ta musi być datą faktycznego rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego. Może być to data nabycia gospodarstwa zgodna z aktem notarialnym. W pozycji 60 uzupełniamy wcześniej uzyskany numer REGON. W pozycji 61 i 62 należy wpisać dokładnie ten sam numer PKD i rodzaj działalności jaki rolnik zadeklarował w GUS na formularzu RG-OF. W części C2 niektóre Urzędy Skarbowe wymagają wpisania numeru gospodarstwa.formularz nip-7 część C

Na trzeciej stronie w części C3 należy uzupełnić faktyczny adres gospodarstwa. Nawet jeżeli rolnik mieszka pod numerem 10 a gospodarstwo rolne ma dosłownie obok pod numerem 12 należy rozróżnić te dwa adresy zamieszkania i prowadzenia gospodarstwa. Jeżeli rolnik zdecydował się powierzyć księgowość do biura rachunkowego, w części C4 należy wpisać ten adres. Jest to dość istotne ponieważ pod adresem biura rachunkowego Urząd Skarbowy będzie przeprowadzał kontrole dokumentów.

formularz nip-7 część C.3

Część D

W części D uzupełniamy numery rachunków bankowych. Jeżeli rolnik posiada tylko jedno konto w banku należy je wpisać w pozycji 104. Nie trzeba tego rachunku przepisywać do pozycji 109. Jeżeli natomiast rolnik posiada konto gospodarstwa i osobiste należy je wpisać odpowiednio w pozycje 104 i 109.

formularz nip-7 część D

Na czwartej ostatniej stronie wystarczy tylko jeszcze raz uzupełnić PESEL oraz imię, nazwisko i datę oraz złożyć podpis w pozycji 123.
Złożenie NIP-7 jest ostatnią formalnością jaką rolnik musi wypełnić przed przejściem na VAT.

4.5/5 - (6 votes)