Posts tagged with ‚vat dla rolników’

2124 of 26 items

Jak często należy składać deklarację vat?

Jak często należy składać deklarację vat? Każdy rolnik ma do wyboru rozliczenie miesięczne lub kwartalne. Deklaracje vat należy składać do 25 dnia następnego miesiąca np. deklaracja za styczeń do 25 lutego lub za pierwszy kwartał do 25 kwietnia.

Odliczenie vatu rolnika a zwrot akcyzy od paliwa rolniczego.

Odliczenie vatu od paliwa rolniczego nie wyklucza na zwrotu akcyzy. Zwrot akcyzy również nie wpływa na zwrot vatu. Należy jedynie pamiętać o tym, że zarówno do zwrotu akcyzy jak i vatu należy posiadać oryginały faktur. Najlepiej od razu przy zakupie paliwa poprosić sprzedawcę o oryginał faktury oraz duplikat. Duplikat zostawiamy do vat-u a oryginał do [...]

Odliczenie podatku vat przez rolnika od zakupów dokonanych przed rejestracją rolnika do vat?

Rolnik, który zarejestrował się do rozliczenia się z podatku vat ma prawo do odliczenia vat-u od zakupów dokonanych w latach wcześniejszych pod kilkoma warunkami. Zakupy te muszą być związane z bieżącą działalnością rolnika. Przykład 1. Rolnik zarejestrował się do vat od 1 stycznia 2012r. W 2010 roku kupił talerzówkę i ciągnik a w 2011 kupił [...]

Odliczenie vat od telefonu, internetu, energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym.

Rolnik, który jest zarejestrowany do rozliczenia się z podatku vat ma prawo do odliczenia vat-u od opłat za telefon, internet, energię elektryczną i inne opłaty za media w takim stopniu w jakim służą do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Czyli najlepiej założyć podlicznik energii odliczać vat w proporcji do zużycia na dom i na gospodarstwo. Podlicznik nie [...]